Skip to content Skip to footer

สุริยา6 หีบศพ

จัดงานศพจีน พิธีกงเต๊ก

บริการแบบ ครบ จบ ที่เดียว ตั้งแต่ต้นจบจบพิธี 

ให้คำปรึกษา ดูฤกษ์ที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงเวลาชงจนถึงพิธีฝังที่สุสานจนเสร็จพิธี

ทางสุริยาหีบศพ นครปฐม มีการให้บริการจัดงานศพแบบจีนและดำเนินการด้านพิธีกงเต๊กแบบครบพิธีถูกต้องตามหลักศาสนา มีประสบการณ์การให้บริการด้านการประกอบพิธีมามากกว่า 70 ปี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ดูฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีและหลีกเลี่ยงเวลาชงจนถึงพิธีฝังที่สุสานจนเสร็จสิ้นพิธี

สิ่งที่สุริยาหีบศพจัดเตรียมให้