Skip to content Skip to footer

บริการ โดย สุริยาหีบศพ

จัดงานศพ พิธีกงเต๊ก

สุริยาหีบศพ ให้บริการจัดงานศพแบบจีน และดำเนินการด้านพิธีกงเต๊ก ให้บริการแบบครบพิธี ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ดูฤกษ์ที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงเวลาชงจนถึงพิธีฝังที่สุสานจนเสร็จพิธี

จัดงานศพ พิธีคริสต์

หีบคริสต์แบบถูกต้องตามธรรมเนียมและสามารถเลือกวัสดุไม้ของหีบได้ พร้อมการบุภายในที่สวยงาม หรือสามารถสั่งทำหีบคริสต์ตามที่ที่ลูกค้าต้องการได้ โดย สุริยาหีบศพ

รถตู้รับส่งศพทั่วประเทศ

สุริยาหีบศพ บริการรถตู้รับส่งศพ ทั่วประเทศ

พิธีลอยอังคาร

สุริยาหีบศพ บริการพิธีลอยอังคารแบบครบพิธี