Skip to content Skip to footer

บริการพิธีลอยอังคาร

บริการรถตู้รับส่งศพ ทั่วประเทศ

หีบคริสต์แบบถูกต้องตามธรรมเนียมและสามารถเลือกวัสดุไม้ของหีบได้ พร้อมการบุภายในที่สวยงาม หรือสามารถสั่งทำหีบคริสต์ตามที่ที่ลูกค้าต้องการได้

ให้บริการจัดงานศพแบบจีน และดำเนินการด้านพิธีกงเต๊ก ให้บริการแบบครบพิธี ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ดูฤกษ์ที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงเวลาชงจนถึงพิธีฝังที่สุสานจนเสร็จพิธี