Skip to content Skip to footer

จัดงานศพ พิธีคริสต์

งานศพของชาวคริสต์ ทุกศาสนาจะมีพิธีที่แตกต่างกันไป แม้แต่ลักษณะหีบศพยังมีความแตกต่างกัน แต่ทุกศาสนาล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือ จัดงานขึ้นเพื่อไว้อาลัยและส่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปสู่สุคติ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนของการจัดงานศพของชาวคริสต์กันค่ะ ตามประเพณีของศาสนาคริสต์มีความเชื่อว่า ก่อนที่ผู้เสียชีวิตใกล้จะสิ้นใจ ทางครอบครัวจะเชิญบาทหลวงมาทำพิธีศีลเจิม ซึ่งเป็นการให้พรและกำลังใจของพระเจ้าแก่ผู้ที่กำลังจะจากไปให้อยู่ในศีลในพรของพระองค์ โดยจะมีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบได้คือเป็นการให้อภัยแก่ความผิดหรือบาปที่ได้ทำไว้แต่ไม่มีโอกาสได้สารภาพบาป สำหรับขั้นตอนการจัดงานศพของชาวคริสต์หรือเรียกอีกอย่างว่า พิธีนมัสการไว้อาลัย มี 4 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การสวดศพทางคริสต์ศาสนา

การตั้งศพเพื่อรอนำไปประกอบพิธีทางศาสนาจะต้องมีรูปไม้กางเขน เทียน 1 คู่ และแจกันดอกไม้วางไว้เหนือศีรษะของศพผู้เสียชีวิต และเตรียมภาชนะไว้ใส่น้ำมนต์ของทางคริสต์ พร้อมกิ่งไม้จุ่มวางไว้บนโต๊ะใกล้กับที่ตั้งศพ เพื่อให้ผู้ที่มาเคารพศพได้ใช้น้ำมนต์พรหมศพ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความคล้ายกับพิธีรดน้ำศพของศาสนาพุทธ ส่วนพิธีสวดศพของคริสต์มีจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่น เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้ล่วงลับเคยกระทำไว้ การแสดงความเคารพ เป็นต้น สำหรับการตั้งศพเพื่อทำพิธีสวดนี้อาจจะจัดขึ้นที่โบสถ์ประมาณ 3 – 5 วัน ตามสะดวก พิธีสวดศพของทางศาสนาคริสต์จะมีลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ มีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า การอธิษฐานขอพร การอ่านพระคัมภีร์ การเทศนาบรรยายธรรมในเรื่องหลังความตาย และบทเรียนชีวิตของผู้ที่ล่วงลับ

  1. การนำร่างผู้เสียชีวิตลงหีบศพ

หลังจากบาทหลวงทำพิธีสวดศพเสร็จแล้วจึงจะนำร่างของผู้เสียชีวิตบรรจุลงหีบศพแบบคริสต์ ปิดฝาหีบศพ และตกแต่งโลงศพด้วยดอกไม้ต่าง ๆ ตามความชอบและความสะดวกของแต่ละคน

  1. พิธีมิสซา

คือ พิธีรับศีลมหาสนิท หลังจากเคลื่อนศพไปยังสุสาน โดยมีความเชื่อว่าร่างกายเกิดขึ้นจากดิน เมื่อเสียชีวิตก็ต้องกลับไปสู่ดินเช่นเดิม ส่วนจิตใจให้เป็นไปตามทางของจิต

  1. พิธีฝังศพที่สุสาน

ก่อนจะนำศพลงหลุม บาทหลวงจะทำพิธีส่งวิญญาณและอำลาผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นจะทำการเสกหลุมศพ พรมน้ำมนต์ และถวายกำยานหลุมศพผู้ล่วงลับ โดยบาทหลวงจะเป็นผู้กล่าวให้ผู้ล่วงลับออกจากหีบศพเพื่อกลับไปหาพระเจ้าต่อไป

ทางสุริยา นครปฐมมีบริการเกี่ยวกับพิธีกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานศพ อย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีไม่ว่าจะเป็น ไทย,จีน,ไทยจีน หรือคริสต์ ได้อย่างถูกวิธีและดีที่สุด นี่เป็นพิธีการจัดงานศพแบบคริสต์แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ หีบศพ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องเลือกหีบศพให้กับคนที่คุณรัก และสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับคนที่คุณรัก เป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้ผู้ที่จากไปได้ ทางสุริยา นครปฐมขอเป็นกำลังให้กับญาติทุกท่าน ในการส่งคนที่คุณรักไปสู่สุคติ เราสุริยาหีบศพขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับคนที่คุณรัก โดยทางเราจำหน่ายหีบศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ และอุปกรณ์ประกอบภายในพิธีอีกมากมาย  สามารถปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางสุริยายินดีบริการด้วยความเต็มใจ