Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พิธีกงเต๊ก

พิธีกงเต๊ก “พิธีกงเต๊ก” เป็นพิธีงานศพของชาวจีนที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายและเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สวรรค์ ซึ่งพิธีนี้ถือได้ว่าเป็นพิธีที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ  โดยเป็นการเอาคำ 2 คำ มารวมกันคือ กง แปลว่า ทำ, บำเพ็ญ ส่วน เต๊ก แปลว่า บุญ, กุศล พิธีกงเต๊กนั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ 3 อย่างด้วยกัน คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และลัทธิขงจื๊อ โดยการจัดพิธีกงเต๊กไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนัก เพราะผู้ที่จะรับพิธีกงเต๊กได้จะต้องมีชีวิตตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไป และจะต้องเสียชีวิตตามธรรมชาติ หรือเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และจะต้องแต่งงานมีลูกหลานมาก แต่ถ้าเสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี เรียกว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเสียชีวิตแบบไม่ปกติกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม หรือฆ่าตัวตาย ก็จะไม่มีการจัดพิธีกงเต๊ก นั่นเอง ทางสุริยาหีบศพ นครปฐม มีการให้บริการจัดงานศพแบบจีนและดำเนินการด้านพิธีกงเต๊กแบบครบพิธีถูกต้องตามหลักศาสนา มีประสบการณ์การให้บริการด้านการประกอบพิธีมามากกว่า 60 ปี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ดูฤกษ์ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีและหลีกเลี่ยงเวลาชงจนถึงพิธีฝังที่สุสานจนเสร็จสิ้นพิธี ขั้นตอนการประกอบพิธีกงเต๊ก ขั้นตอนที่ 1 –…

Read More

โลงเย็น สุริยาหีบศพ

โลงเย็นที่ร้าน สุริยาหีบศพ สามารถเก็บรักษาสภาพศพผู้เสียชีวิต ระหว่างการตั้งสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ด้านในสามารถบรรจุหีบศพ ได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบศพธรรมดาไปจนถึงหีบศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น ขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว และที่สำคัญคือโลงเย็นไม่สามารถนำเข้าเตาเผาได้เหมือนหีบศพทั่วไป โลงเย็นทำจากวัสดุอย่างดี อายุการใช้งานของโลงเย็นสามารถใช้ได้ยาวนานถึง 10 ปี โครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส ด้วยความเย็นเท่านี้ภายในหีบปรับอากาศจะไม่เกิดการเกาะเป็นน้ำแข็ง จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ หีบศพปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น) ของ ร้านสุริยาหีบศพ หีบศพ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หีบศพปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาสภาพศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบศพประดับด้วยลายสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้า รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบศพธรรมดาไปจนถึงหีบศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบปรับอากาศนาน 1 ปี สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพราะโครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส สุริยา6 หีบศพ 659 ถนน เพชรเกษม ตำบล ห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 082-419-2699, 062-669-9592 suriya6coffin@gmail.com

Read More